خریداران گرامی ؛ نیک اندیشان زیر مجموعه ای از فروشگاه فایل سل(دارای نماد اعتماد الکترونیکی وثبت شده در سامانه ساماندهی)می باشد که از بخش پیوندها قابل بررسی می باشد و تمامی محصولات قبل از ارسال مورد بررسی قرار میگیرند لذا شما میتوانید با خیالی آسوده اقدام به خرید با درگاههای امن بانکی نمایید. پس از انجام عملیات خرید علاوه بر امکان دانلود فایل مربوطه به ایمیل شما ارسال می گردد. توجـــــــه : هنگام خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک نمایید تا پرداخت شما تکمیل گردد.مراحل پرداخت را تا مرحله آخر و دریافت کدپیگیری سفارش انجام فرمایید.(توضیحات بیشتر در منوی راهنمای خرید)

پایان نامه ارتباط مستقیم امن کوانتومی با هدف بهبودعملکرد

بهمنظور تبادل اطلاعات بهصورت امن در دنیای کوانتومی، رمزنگاری کوانتومی مطرح شدد . مخدابره مسدتقیم امدن

کوانتومی به عنوان یکی از مهمترین شاخههای رمزنگاری، مورد توجه جمعی از محققدان در سدال هدای اخیدر قدرار گرفتده

است. ارتباط مستقیم امن کوانتومی به ارسال مستقیم پیام محرمانه میپردازد. بهطوریکه، ارسال پیام به کمک ایجداد یدک

کانال کوانتومی و بدون نیاز به توزیع کلید بین کاربرها صورت میپذیرد. مسدلله اصدلی در طراحدی پروتکدل هدای ارتبداط

مستقیم امن کوانتومی این است که طرح ارائه شده در برابر انواع حملههدای اسدترا سدمع کنندده امدن باشدد . همچندین ، در

فرآیند برقراری ارتباط کوانتومی و سپس ارسال پیام محرمانه بین کاربرها، مسئله تعداد کیوبیتهای بکار رفتده در طراحدی

پروتکل و نیز تعداد بیتهای منتقل شده حائز اهمیت است. بهعبارتی دیگر، هر چه بازده طدرح پیشدنهادی بدالاتر و پیداده -

سازی آن سادهتر باشد، پروتکل بهینهتر خواهد بود.

در این پایاننامه ابتدا، مروری اجمالی بر مفاهیم و اصول اطلاعات و محاسبات کوانتومی خواهیم داشدت . سدپس ،

ضمن بیان دو شاخه مهم رمزنگاری، ارتباط مستقیم امن کوانتومی و مخابره از راه دور کوانتومی، پنج پروتکل در راسدتای

بهبود عملکرد پروتکلهای ارتباط مستقیم امن کوانتومی و مخابره از راه دور کوانتومی پیشنهاد میکنیم. در انتها، مقایسه-

ای از پروتکلهای ارائه شده با کارهای پیشین انجام شده در این دو زمینه را خواهیم داشت


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 7,500 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
quantum-secure-direct-communication_403151_3959.zip1.9 MB

بهينه سازي موتور جستجو

بهينه سازي موتور جستجو فرمت ورد 31صفحه اين گزارش رسمي بهينه سازي موتور جستجو را مورد بحث قرار ميدهد. با درك كردن روندهايي در فن آوري و توسعه موتور جستجو, شما ميتوانيد از اين FAQ  جهت طرح كردن يك  راهبرد فني و بازار يابي استفاده كنيد كه ميتواند رتبه- بنديتان را در موتور هاي جستجو بهتر كند ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان